Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Silvonton Niessing

Pagina's: 1 ... 31 32 [33]
481
Lidmaatschap / Nog geen 18 en/of nog geen Pacific Coast?
« Gepost op: zaterdag 18 januari 2003, 17:50 uur »
Maar je draagt de vereniging wel een warm hart toe, dan kun je donateur worden.

482
Lidmaatschap / Twee of meer PC enthousiasten in een gezin en dan?
« Gepost op: zaterdag 18 januari 2003, 17:48 uur »
Dan wordt een persoon lid, de anderen kunnen donateur worden of gezinslid. Zie voor de kosten "Wat kost het?"

483
Lidmaatschap / Wat kost het?
« Gepost op: zaterdag 18 januari 2003, 16:56 uur »
Leden betalen EURO 30,-- contributie per kalenderjaar. Bij aangaan van het lidmaatschap na 1 oktober van een lopend jaar geldt de betaling van een lopend jaar tot 31 december van het opvolgende jaar.
 
Donateur kun je worden vanaf EURO 5,--. Als je echter voor minimaal EURO 30,-- donateur wordt, heb je dezelfde rechten als de leden.
 
Gezinslid kun je worden voor EURO 10,-- per persoon en je steunt daarmee de vereniging.

484
Lidmaatschap / Hoe kan ik lid of donateur worden?
« Gepost op: zaterdag 18 januari 2003, 16:55 uur »
Download dit formulier, vul het in met Microsoft Word, print het uit en stuur het aan

Penningmeester MV Pacific Coast Nederland
Kometenhof 10
NL-3951 ET  Maarn

485
Lidmaatschap / Hoe en voor wanneer moet ik opzeggen?
« Gepost op: zaterdag 18 januari 2003, 16:54 uur »
Opzeggen van het lidmaatschap of donateurschap dient schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te gebeuren bij de penningmeester:
 
Penningmeester MV Pacific Coast Nederland
Kometenhof 10
NL-3951 ET  Maarn
Nederland

Pagina's: 1 ... 31 32 [33]